AT LINER® Co., Ltd.

ติดต่อเรา
เพื่อเพิ่มรอยยิ้มของลูกค้า
เพื่อการเป็นบริษัทรถทัวร์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย

AT Liner® ดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสพบกับคนสำคัญ เพื่อนที่อยู่ไกล รวมถึงการพบครอบครัวที่บ้านเกิด
พวกเรามีความคิดที่จะจัดหารถบัสที่สะดวกสบายและนั่งได้อย่างปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ไม่สามารถเป็นจริงได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านการเดินรถที่ปลอดภัย ความรู้สึกที่ดีเวลานั่งบนรถ “ความสบาย”ความรู้สึกสบายๆไม่เร่งรีบ “ความรู้สึกปลอดภัย”
พวกเรากลุ่มบริษัทซากุระโคทสึ (SAKURAKOTSU) มีการวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถบัสอย่างปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับนโยบายพื้นฐานด้านความปลอดภัย “ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”
เรามุ่งมั่นอย่างมากที่จะสร้างรากฐานในด้าน “ความสบาย”และ “ความรู้สึกปลอดภัย” โดยเรามีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกๆเที่ยวการเดินทาง มีการตรวจสอบรถบัสแต่ละคัน เพื่อเป็นการดำเนินการส่วนหนึ่งของมาตราการความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีการผลักดันแก้ไขเกี่ยวกับแผนความปลอดภัยที่ไม่รัดกุม รวมถึงการให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และท้ายที่สุดนี้ AT Liner® ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการมุ่งมั่นที่จะมีการเดินรถอย่างปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถมอบความไว้วางใจได้อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการเดินรถอย่างปลอดภัย